2059012 - ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ITP205 - SIM - ΑΙΓΕΣ

CLASSIC GOATS - ITP205 - SIM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Classic - without claw
Αυτόματη Βαλβίδα : ITP205 - Ημιαυτόματη Βαλβίδα
Τύπος Παλμού: Ταυτόχρονος
Σχεδιασμένο: Αίγες
Χειροκίνητη βαλβίδα κλεισίματος: όχι
Vacuum cons. - milking: 8 - 10 l/λεπτά
Vacuum cons. - rest: 66 - 68 l/λεπτά
Σωλήνας εξόδου αέρα: 10 x 7,5 χιλ
Σωλήνας εξόδου γάλακτος: 18 x 14 χιλ