9001475 - ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ 7,6X14,5

TRANSP. MILK TUBE 16X26