9000051 - ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ 7,6X14,5X270

TRANSP. MILK TUBE 16X26