9000045 - ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ 7,6X14,5X230

TRANSP. MILK TUBE 16X26